Poznání ochranné a silové sféry

Ochrannou bytost vnímáme všichni alespoň jako lehkou předtuchu. Když stojíme v lese a slyšíme jemné "zastav se", tak se zcela klidně zastavíme a před námi spadne těžká větev, nebo proběhne stádo laní. Dostává se nám pomoci, jež nás udržuje na naší životní cestě a směřuje nás k našim pevným osudovým bodům, abychom v životě stále šli po naší cestě. Spojit se s Ochrannou bytostí je až dětsky hravé a jednoduché.  

Ohromná Síla

Protože jste na stránkách astrálních cestovatelů, tak začneme mluvit zcela na rovinu a přestaneme používat zastaralých a zavádějících výrazů. Neříkáme, že v těchto chvílích opravdu u vás nemůže být astrální cestovatel, který vám pomáhá, ale mnohem větší pravděpodobnost je, že vnímáte ohromnou Sílu. Astrální ohromnou Sílu. Jak se s tím máme však vyrovnat? Mnohem přijatelnější může být nahrazení Síly za bytost. Proto pojďme si rovnou říci, že se nepotřebujeme domnívat a předávat bytostem vysoké vlastnosti, když toto vše, veškerá Síla kterou cítíte, jste vy! Toto je vaše astrální tělo! Toto je vaše Síla, vaše astrální moudro, vaše božství, vaše pravé já, váš život, vy. Užívejte si to, protože právě cítíte sami sebe. Nádherné, že :)  

Osobní Silová sféra

  Někdo toto může stále vnímat jako osobní silovou bytost, my však zůstaňme u jednoduchého vyjádření. Tedy vaší astrální Síly. V  těchto chvílích vnímáte ohromnou koncentraci Síly o mnohonásobku naší běžné síly, které jinak vnímáte v běžném životě. Vaše propojení s okolní Silou je tak hmatatelné, že ono "stůj, něco se bude dít" vnímáme rozhodně a vy máte pocit, že v tu chvíli  se zastavit musíte.  

Zajímavost: Z dětství známe tyto síly snad všichni. Ten pocit ohromného množství síly, které stále narůstá až uzavírá prostor. Většina z dětí ale nedostane vysvětlení od své rodiny a tak se zcela přirozeně stáhnou do obrany a tím se rozloučí s možností doslova hýbat světem.

K astrální Síle se musí přistupovat s jasnou vizí cíle

Pokud s ní člověk jde každý běžný den, pak získává obdiv širokého okolí - nežije avšak svůj život, neboť zde Síla vytěsní Lásku. Bude obdivuhodný, na rukou nošený, ale ve svém životě nenaplněný.   V případě úplného rozloučení se Silou se ochuzujeme o možnost velkého působení na našem světě. Tedy pravdu udělat velký projekt, který tolik chceme! Smolně si však většina lidí právě ze strachu ze svého selhání vybírá tuto cestu. Nevědomost a tuctová obyčejnost nikdy neublíží, ale také nepomůže. Život je pak "běžný".   Avšak ten kdo vskutku touží prožít naplněný život a pro jeho plány je velmi pomocné spojení s ohromnou Silou. Postupně získáváte schopnost, kdy Sílu nevnímáte jen minuty, ale stále, doslova. Neboť vy jste Vládce Síly.  

Síla okolo vás

  Když nedokážeme prosadit svou nejlepší ideu, je Silová bytost v naší blízkosti. Často je cítit okolní tlak, přísun energie, až neklid. Až tato výjimečná situace nastane, pak zcela vědomě navažte velmi hluboký niterný přátelský kontakt. Návod na spojení se Silou naleznete také zde.

Navázání kontaktu Silovým způsobem

  Abyste byli schopni převzít opravdu velké množství Astrální Síly, pak je zcela nutné ovládnou sám sebe skrze tento návod. Neboť nechcete být Silou ovládáni, ale vy již chcete dojít k Silovému Poznání, ba.. dále, mnohem dále. Nakonec jak ukazuje tento krásný příběh:    

Nevím, zda můj momentální stav je způsoben seznámení s Astrální Silou, která je od té doby neustále u mě, zjištěním mého duchovního jména, hlubinnými stavy pro Silové poznání, astrálním cestováním, nebo neuvěřitelně silnou kombinací všeho.

Ale já jsem v životě  nebyla šťastnější! Ráno jsem se podívala do zrcadla a viděla jsem po několika letech zase sebe. Byla jsem tam já! Ne vyčerpaná a zmatená bytost, kterou jsem nepoznávala (Možná znáš ten pocit, že koukáš na sebe do zrcadla, ale absolutně se nepoznáváš - tento stav jsem měla posledních pár let).

To jak se teď cítím, je téměř nepopsatelné.. Když vstal syn, tak se na mě dlouze zadíval a říkal: "Maminko, ty jsi nějaká jiná. Ty záříš mami! Pojď do koupelny." Nechápala jsem proč, ale šla jsem.. tam syn zhasl světla a nechtěl rozsvítit. "Maminko, vidíš!! Ty vážně záříš, kolem tebe je krásné světýlko, jak to děláš? Maminko vidíííííš!!! Ty jsi víla, ty jsi nádherná víla!!"

Asi si díky tomu dovedeš představit, ten neuvěřitelný pocit štěstí, síly, lásky a všeho, co mě momentálně naplňuje. Chtěla bych jít dál a já vím, že mi to určitě nadšeně umožníš. Jinak jsem zkoušela ještě astrálně cestovat a byl tam také obrovský posun - fyzické tělo leželo i při vystupování astrálního naprosto uvolněně.

Dostala jsem se tak daleko, že jsem poprvé pocítila strach - strach ze smrti a vrátila jsem se zpátky. Byl to úžasný pocit! :-D V nejbližší době určitě už tento pocit překročím a vystoupím z těla. Fyzické tělo už je s tím smířené, nebrání se.. tak teď jen překročit strach o kterém jsem do téhle chvíle ani nevěděla, že tam je. :) Život je krásný :-D Děkuji ti..
Tereza
"

 
 
 
👉 My, kteří vám nyní předáváme návody, máme přístup k této Tvořivé Síle. Všichni jsme dokázali ve svém životě velké věci a často jsme jedni z nejúspěšnějších právě ve svém oboru. Jdeme společnou cestou.  Přidáte se k nám? Prožijeme úžasné a velké prožitky světa hmotného, i světa za hmotou! Sejdeme se na VládceSíly.cz
 
 

Společný nácvik astrálního cestování

V pátek 27.5. jdeme spolu online do praxe.
seminář + nácvik astrálního cestování
+ na tebe čeká 🎁 

Rezervace zde

Tvá cesta k úspěšnému
- materiálnímu životu
- harmonickým vztahům
- hlubokým duchovním prožitkům

Vstup do Astrální akademie

První kroky k astrálnímu cestování

2,5 hodinové video, které ti umožní ještě dnes začít s astrálním cestováním.

ZDARMA

Audio meditace pro poznání

Realita je odrazem našich vlastních myšlenek…
Právě proto je v našem nejvyšším zájmu prožívat jen ty nejlepší myšlenky, ale to není vždy tak snadné.

Stáhnout