Děti vidí bytosti

Děti vidí bytosti

Proč se děti bojí strašidel? Člověk je jemnohmotná bytost s hrubohmotným tělem, ale všude okolo nás jsou i pouze jemnohmotné bytosti, kteří nemají hrubohmotné tělo, ale hlavně duši, po které někteří tak touží. Přirozená cesta vývoje je pro ně velmi komplikovaná a tak zkoušejí duši získat násilně, dokonce se často setkávají s pomocí člověka formou dobrovolného vytvoření závislost na nich samotných a tím ho dostanou do své pasti. Většina lidí si udělala v průběhu svého života okolo sebe bariéru, která jim nedovoluje vnímat tyto nevhodné bytosti, ale také ani ty vhodné. Děti jsou na tom lépe. Nejsou ještě zahlcené všemi informacemi, všemi návyky a názory na svět. Děti svůj život prostě žijí a vnímají všemi svými smysly, ale doslova všemi... Jsou čisté a taktéž je chrání čisté bytosti.

Pokud vám dítě povídá, že vidí v lese vílu, tak mu věřte, je to fakt nevymýšlí si, zkuste schválně jít s více dětmi (ovšem ještě námi dospělými nezkaženými, kdo máte čistou hlavu a bez předsudků) a všichni uvidí stejnou bytost, všichni ji popíší stejně. Udělejte to, nemusíte mi věřit, jednoduše si to tímhle ověřte ;)

Mladá lidská bytost je hlavně ve spánku ovlivňována mnoha různými bytostmi, které se o ní pokouší. Respektive se pokouší získat její duši s životem zde na Zemi . Dítě nemá až do své puberty pevně spojenou astrální a mentální matrici s fyzickým tělem (duch, duše a tělo nejsou ještě pevně propojeny). Proto to mají cizí bytosti u dítěte nejlehčí, totiž pokud v tomto období nemá dítě ochranu, pak se může dostat do nepříjemných situací. Naprosto všichni lidé mají u sebe ochranu, jak v podobě ochranné bytosti, Božské i své energie. Děti jsou často čistší, citlivější a vnímavější než dospělí, takže cizí bytosti se špatným záměrem se jim vyhýbají obloukem. Problém je, když dítě ochranu nemá dostačující a ničivá bytost je silnější, to jsou ty případy, kdy dítě umírá ještě jako kojenec. Sám nepřišel za tu chvíli na to, jak má využívat ochranu, své energie a jeho tvořivé ochranné bytosti nejsou všemocné. Proto je tak důležité, aby malé děti spali s rodiči alespoň ve stejném pokoji (ne u nohou!), kam se dítě schová pod energii rodičů a ochrana se tak násobí. Čím je dítě starší, tím se mu ochrana zesiluje, až může spát sám, jakmile uzná za vhodné. V té chvíli má naději na rozpoznání bytostí, kteří nejdou směrem přirozeného vývoje (chtějí duši) a bytostí, kteří jsou hodní a pomáhají mu. Hodné bytosti ho často rádi škádlí a hrají si s ním, hlavně někteří jsou na legrácky a dělají si z člověka mile srandičky a někteří, když je potřeba, tak mu velmi pomáhají.

Jak na jemnohmotné bytosti a duchy

Když se dítě, nebo ty budeš cítit nepříjemně, není nic jednoduššího, než jít k tomu místu (kam často dítě ukazuje) a zařvat tam „NE“. Jde nám o emoci, která uvolňuje silnou energii, musíš to procítit jak jde z tebe silné ne a všude okolo tebe prochází čistá energie, která naplňuje byt čistotou, pohodou. Proto stačí "ne" procítit vnitřně, ale velmi silně a nemuset jej vyslovovat nahlas. Ničivé bytosti, které tam nemají co dělat musejí okamžitě byt opustit. Jednoduše vytvoříš tímto bariéru, přes kterou nemají šanci proniknout. I když je vše v pořádku, tak před usnutím je dobré si zavolat svoji ochrannou bytost (anděla) a požádat ho o pomoc (i pro dítě, a nebo ještě líp ať to dělá ono také), můžeš také jen vyvolat příjemnou atmosféru, kdy je místnost naplněna takovou tou krásnou energií, která až voní ;) S tím vypuzováním bytostí z místnosti to, ale moc nepřeháněj, vždy vyžeň jen ty ničivé-nechtěné, ale přidej myšlenku, že tvořivé-chtěné bytosti můžou zůstat, protože to jsou bytosti ochranné a příjemné, pro náš život velmi důležité. (Pokud jsou vyhnáni i tyto ochranné bytosti a nevrátí se, nežádáš je o to, atd, pak je byt velmi smutný, takový studený, prázdný, bez teplého nádechu…)

Vnímat, cítit a vidět pozitivní bytosti je běžné, normální, všichni to umíme,  ale jen v dětství si to uvědomujeme všichni a v dospělosti to bereme už jen jako dar. Tento dar ponechme dětem i když vyrostou, je to něco normálního, proč bychom měli zavírat oči před pravdivým světem a bytostmi, kteří nám pomáhají bez užitku. Prostě pomáhají. (Znáš takového člověka? Mě se vejdou sotva na prsty jedné ruky...). Tvořivé-pozitivní bytosti rozdávají lásku, klid a pochopení. Mluví s tebou tak, jak je to tobě příjemné, vyjadřují se stejně a když se s nimi zapovídáš, mohou tě mnohému naučit i vysvětlit tvoji životní náplň.

Bude tě zajímat Astrální akademie