Druhá etapa mého života začala vstupem do Astrální akademie: Inspirace Senturiona (1/2)

Ahoj, Vládci Síly, tady Senturion,

před vstupem do Astrální akademie jsem si v životě nebyl ničím jistý, byl jsem v podstatě kopírka toho, co systém vyžaduje a považuje za důležité, hledal jsem sám sebe tím, že jsem napodoboval a dělal věci jako moji kamarádi a blízcí. Zkrátka nevěděl jsem, co udělat pro to, abych se cítil lépe. A to byl důvod, proč jsem šel mezi Vládce Síly (studenty), abych se dozvěděl, co se sebou a jak dál.

Ze začátku jsem byl ovšem k Astrální akademii hodně kritický a jejich skupině jsem vůbec nevěřil. Téměř dva měsíce mi trvalo, než na doporučení člověka, jemuž jsem důvěřoval, jsem uposlechl vnitřní hlas, který mně říkal, ať nesoudím knihu podle obalu a že je zapotřebí to vyzkoušet na vlastní kůži. 

Vnitřní hlas jsem už nějaký čas vnímal, to důležité pro mě si mě vždy nějakým způsobem přitáhlo a takové to bylo i s Astrální akademií. Dnes jsem sám sobě vděčný, že jsem si tuto zkušenost dopřál. Svůj život dělím na tři základní etapy. První etapa je do nehody a druhá po ní.

PŘED NEHODOU

Byl jsem jako spolujezdec účastníkem dálniční automobilové havárie, kdy jsme se ve stopadesátikilometrové rychlosti snad devětkrát převrátili přes střechu a poté následoval třicetiminutový zápas o život. Bylo třeba dostat se nějak z auta, vrátit se na dálnici a sehnat pomoc. Nehoda se nám stala za mlhy a deště v 5 hodin ráno, navíc v neděli, kdy nejela žádná auta a my jsme přišli o telefony, takže jsme si ani nemohli zavolat. Já jsem navíc utrpěl zranění. Ruka, která se mi při havárii dostala ven z okna a vůz se obracel přes ni, mně visela jenom na vlásku, takže jsem zpočátku zvažoval, že si ji prostě utrhnu – nedokázal jsem s ní přelézt plot proti zvěři, ani podlézt a vytrhnout ho zespodu. Série devíti operací během téměř měsíc trvajícího umělého spánku ruku umožnila nejdříve zachovat, ale po třech dnech od probuzení (na moje narozeniny) zjistili lékaři otravu krve a amputaci jsem se stejně nevyhnul. 

V ASTRÁLNÍ AKADEMII

Druhá etapa mého života se začala vstupem mezi Vládce Síly (studenty). Dlouhou dobu jsem nosil v hlavě, že jsem snad prokletý a že tolik špatného, jako se stalo mně, se přece nemůže přihodit jednomu člověku. Teď ale chápu, že i negativní životní zkušenosti mohou mít zásadní význam a že tedy každá z těch tří etap je důležitá a má v mém životě své místo. Nyní se už lépe vnímám a dokážu číst ve svých potřebách, které mně dávají smysl. Připadá mi, jako bych se z temnoty své duše zrodil do světla.

Začátek mezi Vládci Síly nebyl úplně snadný, ostatně které začátky jsou jednoduché :) Ale vnitřní hlas sílil, nabízené myšlenky mě zajímaly stále víc a stejně tak rostla důvěra v mého průvodce Azgariela, jemuž patří můj nekončící dík. 

Zrod a vývoj Senturiona je mé nové narození s novým charismatickým jménem, které nejde slovy ani popsat. 

Co všechno se doposud v mém životě událo díky programu v Astrální akademii! Více si rozumím, získal jsem větší sebedůvěru a prožitek lásky, věnuji se věcem, jež mně dávají smysl. Za klíčovou považuji schopnost rozlišení a pojmenování, co je produktem mé mysli, a uskutečnění toho, co první přichází k mé duši. 

Život se mi v Astrální akademii několikrát sesypal jako domeček z karet - při snaze stanovit si vlastní autentické životní priority ve vztahu k tomu, co nás společnost a rodiče učili. Dnes už vím, které skutečnosti mně dávají smysl - připadám si jako semínko, jež po zasazení vyhlédne nad zemský povrch a pocítí první dotek slunce, přičemž ta cesta od toho zasazení v blátě a hlíně nebyla jednoduchá. Teď už ale chápu podstatu a důležitost toho, že věci jsou takové, jaké jsou. 

Pociťuji velký osvobozující prožitek oproštění od rozlišování mezi negativním a pozitivním, jež je nám lidem jinak vlastní,  a vše, co ke mně přichází, vítám jako zkušenost, kterou se vší pokorou a otevřeností přijímám - a do toho si začínám tvořit svůj autentický vědomý život.

Jakákoliv slova ani okrajově nevystihnou úžasnou hloubku mého prozření a znovuzrození. Nabytí sebedůvěry a schopnosti získávat informace zevnitř sama sebe, a nikoliv zvenčí, otevření možnosti být denně o krůček lepším člověkem, milujícím manželem a skvělým otcem, přínosem pro své okolí.

Jsem nesmírně vděčný za to, kdo jsem (a to jsem teprve na začátku). 

Děkuji, Astrální akademii

Společný nácvik astrálního cestování

Jdeme spolu online do praxe.
Seminář + nácvik astrálního cestování
+ na tebe čeká 🎁 

Rezervace zde

Tvá cesta k úspěšnému
- materiálnímu životu
- harmonickým vztahům
- hlubokým duchovním prožitkům

Vstup do Astrální akademie

První kroky k astrálnímu cestování

2,5 hodinové video, které ti umožní ještě dnes začít s astrálním cestováním.

ZDARMA