Druhá etapa mého života začala vstupem do Astrální akademie: Inspirace Senturiona (1/2)

Druhá etapa mého života začala vstupem do Astrální akademie: Inspirace Senturiona (1/2)

Ahoj, Vládci Síly, tady Senturion,

před vstupem do Astrální akademie jsem si v životě nebyl ničím jistý, byl jsem v podstatě kopírka toho, co systém vyžaduje a považuje za důležité, hledal jsem sám sebe tím, že jsem napodoboval a dělal věci jako moji kamarádi a blízcí. Zkrátka nevěděl jsem, co udělat pro to, abych se cítil lépe. A to byl důvod, proč jsem šel mezi Vládce Síly (studenty), abych se dozvěděl, co se sebou a jak dál.

Ze začátku jsem byl ovšem k Astrální akademii hodně kritický a jejich skupině jsem vůbec nevěřil. Téměř dva měsíce mi trvalo, než na doporučení člověka, jemuž jsem důvěřoval, jsem uposlechl vnitřní hlas, který mně říkal, ať nesoudím knihu podle obalu a že je zapotřebí to vyzkoušet na vlastní kůži. 

Vnitřní hlas jsem už nějaký čas vnímal, to důležité pro mě si mě vždy nějakým způsobem přitáhlo a takové to bylo i s Astrální akademií. Dnes jsem sám sobě vděčný, že jsem si tuto zkušenost dopřál. Svůj život dělím na tři základní etapy. První etapa je do nehody a druhá po ní.

PŘED NEHODOU

Byl jsem jako spolujezdec účastníkem dálniční automobilové havárie, kdy jsme se ve stopadesátikilometrové rychlosti snad devětkrát převrátili přes střechu a poté následoval třicetiminutový zápas o život. Bylo třeba dostat se nějak z auta, vrátit se na dálnici a sehnat pomoc. Nehoda se nám stala za mlhy a deště v 5 hodin ráno, navíc v neděli, kdy nejela žádná auta a my jsme přišli o telefony, takže jsme si ani nemohli zavolat. Já jsem navíc utrpěl zranění. Ruka, která se mi při havárii dostala ven z okna a vůz se obracel přes ni, mně visela jenom na vlásku, takže jsem zpočátku zvažoval, že si ji prostě utrhnu – nedokázal jsem s ní přelézt plot proti zvěři, ani podlézt a vytrhnout ho zespodu. Série devíti operací během téměř měsíc trvajícího umělého spánku ruku umožnila nejdříve zachovat, ale po třech dnech od probuzení (na moje narozeniny) zjistili lékaři otravu krve a amputaci jsem se stejně nevyhnul. 

V ASTRÁLNÍ AKADEMII

Druhá etapa mého života se začala vstupem mezi Vládce Síly (studenty). Dlouhou dobu jsem nosil v hlavě, že jsem snad prokletý a že tolik špatného, jako se stalo mně, se přece nemůže přihodit jednomu člověku. Teď ale chápu, že i negativní životní zkušenosti mohou mít zásadní význam a že tedy každá z těch tří etap je důležitá a má v mém životě své místo. Nyní se už lépe vnímám a dokážu číst ve svých potřebách, které mně dávají smysl. Připadá mi, jako bych se z temnoty své duše zrodil do světla.

Začátek mezi Vládci Síly nebyl úplně snadný, ostatně které začátky jsou jednoduché :) Ale vnitřní hlas sílil, nabízené myšlenky mě zajímaly stále víc a stejně tak rostla důvěra v mého průvodce Azgariela, jemuž patří můj nekončící dík. 

Zrod a vývoj Senturiona je mé nové narození s novým charismatickým jménem, které nejde slovy ani popsat. 

Co všechno se doposud v mém životě událo díky programu v Astrální akademii! Více si rozumím, získal jsem větší sebedůvěru a prožitek lásky, věnuji se věcem, jež mně dávají smysl. Za klíčovou považuji schopnost rozlišení a pojmenování, co je produktem mé mysli, a uskutečnění toho, co první přichází k mé duši. 

Život se mi v Astrální akademii několikrát sesypal jako domeček z karet - při snaze stanovit si vlastní autentické životní priority ve vztahu k tomu, co nás společnost a rodiče učili. Dnes už vím, které skutečnosti mně dávají smysl - připadám si jako semínko, jež po zasazení vyhlédne nad zemský povrch a pocítí první dotek slunce, přičemž ta cesta od toho zasazení v blátě a hlíně nebyla jednoduchá. Teď už ale chápu podstatu a důležitost toho, že věci jsou takové, jaké jsou. 

Pociťuji velký osvobozující prožitek oproštění od rozlišování mezi negativním a pozitivním, jež je nám lidem jinak vlastní,  a vše, co ke mně přichází, vítám jako zkušenost, kterou se vší pokorou a otevřeností přijímám - a do toho si začínám tvořit svůj autentický vědomý život.

Jakákoliv slova ani okrajově nevystihnou úžasnou hloubku mého prozření a znovuzrození. Nabytí sebedůvěry a schopnosti získávat informace zevnitř sama sebe, a nikoliv zvenčí, otevření možnosti být denně o krůček lepším člověkem, milujícím manželem a skvělým otcem, přínosem pro své okolí.

Jsem nesmírně vděčný za to, kdo jsem (a to jsem teprve na začátku). 

Děkuji, Astrální akademii