Postregresní sejmutí roušky nevědomí

Postregresní sejmutí roušky nevědomí

Na tento svět se rodíme s duchovní páskou přes oči, abychom dokázali získávat co nejvíce zkušeností a čím víc jich máme z duchovního života, tím se více páska ztrácí, až nakonec opět vše známe. Jestliže se z vás stává milující, soucitnější a méně agresivní člověk, pak se pohybujete správným směrem. Někdy je i chvilkové nahlédnutí přes duchovní pásku velmi silné a dokáže nás postupně proměnit v milující bytost s radostnou myslí, nepociťující strach a chápající svět v hlubokém pochopení.

Je zázrakem, že takový člověk, jenž nahlédnul za povrchové vnímání světa, pak navíc dokáže popsat svět způsobem, jenž dokáže i čtenáře posunout, nebo i dokonce probudit. Udělejte si proto pohodlí a můžeme pokračovat již s Martinou Hynštovou, které tímto děkuji, že nám tuto jedinečnou zkušenost přímo zde zprostředkuje. Pojďme se vydat do shrnutí zážitků z regresní terapie, neboť je skutečně propastný rozdíl toto znát jen mentálně a tyto skutečnosti pocitově zažít a prostě VĚDĚT, že to tak je :-)


Neskutečnost reality

První uvědomění přišlo v regresní terapii, kdy sedím v zahradě a vnímám, jak se kolem mě zakřivuje prostor na základě myšlenek, které mám v sobě. Přikládám ruku ke stromu a on se těsně před mou dlaní ohýbá, reaguje na mou myšlenku. Rozhlížím se a uvědomuji si, zakouším hluboký intenzivní pocit, že to vše kolem mne je pouze můj mentální konstrukt, že to vše je výsledkem mé mysli a myšlenek. V pozadí za stromy jsou malé tenké nitky, zlatavé, tepají svým tempem, probíhají vším, zemí, stromy, trávou. Ráno v metru cestou do práce vnímám stejné pocity, jen zesílené přítomností dalších lidí.

Fyzicky pod rukama cítím, jak my všichni dohromady svými myšlenkami zakřivujeme naši realitu, tvoříme ji každou vteřinou jako výslednici, průsečík všech našich myšlenek, posilovaných emocemi, které vystřelují projekce do prostoru. Z korunní čakry každého člověka vystupuje nitka a propojuje se s nitkami ostatních lidí a to vše dohromady tvoří matrici, kterou nazýváme realitou. S tím vším se propojuje úžasný pocit uvědomění, že my jsme tvořiteli naší reality, která je tímto způsobem naprosto nestabilní a ve své nejhlubší podstatě vlastně nereálná.

Postregresní sejmutí roušky nevědomí

Je to neustálá energetická tvorba toho, co se nám děje a co smyslově vnímáme, promítáme si neustále obraz reality, který je každou vteřinou vybírán z nekonečna možných obrazů naší mysli i obrazů, které mají ostatní bytosti ve svých myslích, nekonečný tanec proměnných. Ale ten zdroj, promítačku myšlenek/obrazů, lze ovlivnit, usměrnit a zacílit. Člověk tedy není zajatcem reality, osudu, navíc i jeho vlastní tělo, vnímané tak reálně, je taky jen velmi intenzivní, zhuštěnou projekcí, obrazem jeho vlastního sebevnímání, bytost samotná tedy není součástí svého těla, ale její tělo je součástí, podmnožinou bytosti samotné.

Pochopení z regrese

My všichni tu jsme dobrovolně a o vlastní vůli, s touhou učit se a zdokonalovat, nejvyšší imperativ je zákon zachování energie, jak zaseješ, tak sklidíš, kde je vzato, tam se musí později zpátky doplnit, není obětí a viníků, černé a bílé, dobré a zlé, všichni máme svobodnou vůli a volné ruce k rozhodování a neustálá změna a výměna je skutečně jediná konstanta. Každá událost má svůj význam a ten dříve nebo později pochopíme. A nikdy tu nejsme sami, je to jen naše svobodná vůle a volba, která nás uvrhává do samoty.

Martina Hynštová


Zaujala vás možnost poznat svůj život zcela do hloubky? Jak by probíhalo poznání minulých životů u vás? Poznejte více o regresní terapie pro návrat do minulých životů a příběhy, které můžete zažít zcela bezpečně v nově rekonstruovaných prostorách. Více na našich stránkách www.MujTerapeut.cz

 

Pozorování mysli (audio meditace 19 minut)

Pozorování mysli (audio meditace 19 minut)