Psychospirituální krize

Psychospirituální krize

Pojem psychospirituální krize byl ještě v nedávných letech pojmem neznámým. V posledních několika rocích se s ním setkáváme častěji a troufám si říct, že se tento trend bude stupňovat. Mnoho jedinců se při zmínění tohoto tématu směje, ale pro ty, kteří se více zajímají o duchovní růst není tento pojem jistě úplně cizí.

Co "to" vlastně je

Jedná se o stav, kdy člověk zažívá změněné psychické a fyzické vnímání. Lidé často končí v psychiatrických léčebnách, protože tyto prožitky mohou být zaměněny za psychická onemocnění, například schizofrenii. Ve skutečnosti je to mnohem jednodušší a přirozenější a jde pouze o nevědomost, či nepochopení. 

Projevy

Vnímáme jevy, pro nás dosud nepoznané a mohou být i děsivé, pokud nemáme o mimohmotném světě žádné povědomí.

Někomu připadá, že nemá hmotné tělo, jako když pluje, nebo nekoordinuje pohyby.

Další projevy jsou vnímání jiných entit(duchů), rozostřené vidění, pocit jako v bublině, nebo naopak okolí za sklem.

Dále přichází třeba intuice, vidění aury, silné vnímání okolí, například napojení se na jiné osoby, jasnovidnost (vidíte mnohem ostřeji, zkrz hmotu, se zavřenýma očima…), jasnosluch (velmi silný sluch, dosud nepoznaný….).

Výstup z hmotného těla, nebo záblesky z minulých životů nejsou také výjimkou.

Každý může mít jinou zkušenost, i několik dohromady. 

Toto vše může být doprovázeno různými pocity a emocemi, například pocit zmaru, zbytečnosti, lítosti až depresivními stavy. Naopak se občas projeví neuchopené stavy štěstí, návaly radosti, energie, nebo euforie. 

Spouštěcí mechanismy 

Tento stav přichází z mnoha různých příčin. Může to být traumatická situace, jako úmrtí někoho blízkého a další silné negativní, ale i pozitivní emoční zážitky. Další příčiny mohou být užití omamných látek, intenzívní spirituální nácviky a prožitky, či hluboké meditace. V podstatě lze říci, že jde o silné psychické zážitky.

Jde to vzít za opačný konec

Nový začátek. Krize vlastně může znamenat i nový začátek. To že prožíváme v životě situaci, která pro nás není úplně komfortní můžeme uchopit jinak. Něco se bortí pro to, abychom mohli postavit něco nového, lepšího. Zde se bortí dosavadní vnímání našeho světa.

Spirituální krize znamená náš posun, nové pochopení, možnost něčeho úplně jiného, a ne vůbec špatného. Je to velké poznání, že mimo tento hmotný svět existuje něco většího. Zbavujeme se tím omezení ve vědění, cítění, vnímání, prožívání. Můžeme se stát mnohem většími bytostmi s mnohem většími schopnostmi, které pro některé jedince zatím znamenající science fiction. 

V Astrální akademii učíme, jak uchopit, dostat pod kontrolu a užívat si naplno hmotný svět. Poté však přecházíme právě k těmto nehmotným sférám a učíme je ,,otevřít“  a naplno si užívat i tyto dovednosti. Pokud je již někdo má, ale ne pod kontrolou, i toto učíme krůček po krůčku zvládnout a využívat je ve svůj prospěch a radovat se z těchto krásných darů 😊