Tři stupně k rozvoji vlastní mysli, část I.

🔝 Tip: Nová cesta Vládce Síly 🔅 Zbývá pouze šest posledních míst ✅

Je až s podivem, jak málo lidí dokáže své vědomí nasměrovat směrem k sebeovládání, tedy Vládnutí svému životu i okolnímu prostředí. Pakliže však zájemce vydrží, tak již za měsíc si začne uvědomovat zcela jiné životní spojitosti, které běžnému člověku mohou unikat celý život…

Po této cestě člověk nejen ovládá svou mysl, ale především nalézá štěstí, naplnění, klid, lásku. Dostaneme se do stavu, kdy jsme plní Síly a vše je nám jasnější.  Ukáži Vám zde metodu, která je dar, neboť otevírá další poznání. Je tak jednoduchá a přitom tak důležitá….

Věnujme si každé ráno a večer 10 minut pro práci s myslí.

1) Pozorování myšlenek

Pohodlně se usaďme a pouze pozorujme svou mysl. Pomoci si můžeme zavřením očí. U žádné myšlenky se nezastavujeme. První měsíc jsme pouze pozorovatelé.

Pokud k nám přijdou opravdu důležité myšlenky, zapišme si je, neboť se často jedná o velmi pomocné pro náš život. Postupem času bude stále méně a méně silných myšlenek a budeme schopni býti jen pozorovateli. Myšlenka přichází… odchází… další a další.

Pomůže vám audiomeditace “Poznání vlastní mysli” Užijte si ji celou zdarma. Stačí se jen u nás zaregistrovat (zde) a hned je vaše! 🙂 

2) Ovládnutí jediné myšlenky

V dalším měsíci se ve stejných časových intervalech naopak učíme udržet jednu jedinou myšlenku. Na cokoliv, ale pouze jednu. Musíme se na ni plně soustředit, zaobírat se jí.

K ovládnutí své mysli je dobré zvládnout i dokonalou vizualizaci a zde nám velmi pomůže jednoduchý předmět. Pro začátek si zvolme například kamínek, či jablko. Nejprve ho pozorně sledujme, pak zavřeme oči, uvolníme mysl a v ní utvoříme dokonalý obraz předmětu. Podaří-li se to bez přerušení alespoň po 1 minutu, tak reálně, že bychom se ho mohli dotknout, pak jsme na velmi dobré cestě. Postupně svou schopnost navyšujme až do 5 a více minut.

Pomůže vám audiomeditace “Ovládnutí jedné myšlenky”.Objednat za symbolickou cenu si ji můžete samozřejmě u nás – zdeStojí to za to.

3) Klidná mysl

Nyní již umíme své myšlenky nechat jít, ale i vést požadovaným směrem. Jsme proto připraveni mít mysl zcela čistou, nezaobírat se myšlenkami a pouze být. Možná to nyní zní nezvládnutelně, ale po dvou měsících nám tato schopnost přichází sama. Víme, cítíme a vnímáme, kdo jsme my, co jsme, co je náš život.

Osudová cesta

se nyní před námi otevírá. Lze si ji představit jako náhrdelník z perel. Nit mezi nimi je Osudová cesta, přímá a spojuje veškeré pevné body, které zde symbolizují perly. Člověk ale může jít i mimo cestu a udělat velkou obcházku, přesto se do pevného bodu, perly života, vždy dostane, neboť právě tyto chvíle si naplánoval, ještě před samotným zrozením a přijetím hmotného těla.

Pro chůzi po své vlastní cestě je klíčové umění ovládnuté mysli. Pevné body pak může změnit jen člověk, jež dokáže ovládnout následky do původního bodu i pro své okolí. Takové člověka hrdě nazýváme Vládcem Síly. Veškeré tyto poznání získáte takto jednoduchou praxí i cestou Vládce Síly.

Jak meditovat

Pokud si užíváte hlubinné stavy, nebo se jen rádi necháváte ukolíbat do příjemné relaxace, pak jsme pro vás připravili zcela dokonalé audiomeditace pod naším vedením:

Audiomeditace na laskyplnysvet.cz/audiomeditace

Co je meditace? Přečtěte se zde i s návody. Jak můžete i jen vy sami? Zvládneme! Nejlépe si sednout do našeho oblíbeného prostoru, zavřít oči a každou myšlenku vidět jako jistý tvar – vysvětlíme.

Čas na meditace

Na meditace je opravdu dobré si vyhradit svůj speciální čas. Nelze to často jen tak v průběhu dne, ale je vhodné si určit například 6:02 ráno a 21:00 večer a vždy si věnovat jen čas pro sebe. Nemusíte ihned začínat s meditací, ale jen zavřete oči a nyní víte, že vše děláte pro sebe. Konečně jen pro sebe…

Myšlenkoví ptáci

Pozorování myšlenek je vlastně velmi jednoduché – stačí si pohodlně sednout na židli nebo gauč, zavřít oči a v mysli si připodobnit své myšlenky k ptákům, kteří letí po obloze.

Myšlenkové balónky

Nebo si také jen sedněte, zavřete oči a představujte si, že vše, co vás napadne, má tvar balónků. Je jedno, jaká myšlenka, ale vždy si ponechá tvar balónku s různou barvou. Za chvíli tak zjistíte, že máte plnou ruku nadnášejících se balónků, stejně jako kdybyste byla na pouti. Nikde nic jiného okolo vás není, jen čisto, bílo, a balónky.

Po tuto dobu pozorujete vše, co vás napadlo a má tvar balónku. Je to zvuk ptáků, svědění těla, nápad na deštník či oběd. Vlastně je to příjemné a velmi zajímavé cvičení. Vy pouze nyní vezmete každý balónek zvlášť a postupně jej pustíte směrem k nebi. Pozorujete, jak stoupá, stále výš… výš… až postupně mizí. Toto postupně udělejte s druhým, třetím a dalším balónkem, až budete mít v ruce docela maličko balónků. Svou mysl oprostíte od myšlenek tím, že jednoduše necháte odlétnout všechny balónky a budete si užívat tu nádhernou chvíli.. Jako kdyby z vás spadl kámen… všechny myšlenky odlétly a konečně jste to jen vy… jen…. jen…. vy….. sama o sobě…. tak uvolňující…

Dnes

si určíme hodinu ranní a večerní vhodnou k rozvoji vlastní mysli a budeme jí vždy dodržovat. Pomoci nám může společná meditace nás všech, každý den ve 21 hodin – více informací naleznete ZDE.

Veškeré změny ve fyzické světě jsou pak pouze o zvládnutí naší mysli – tedy zvládnutí stavu před akcí.  Tedy předSTAV.

Vládce Síly

Sebevědomě ovládnete a zažijete propojení se světem.  Vyřešíte svůj život, protože jedinečně ovládáte mysl a vědomí. Nejvýznamnější chvíle svého života budete tvořit zcela vědomě. Jste Vládce Síly!

Po úspěšném zvládnutí metody

Více o autorovi Jindřich Sidris

foto flickr

Chceš poznat mnohem více? Doporučujeme:


 • Vládce Síly - Tvoř svůj svět

 • Celodenní Workshop Astrální cestování

 • Užij si hlubinné audiomeditace Láskyplného světa 🙏🏻

 • 🌿 Láskyplný svět je výrobcem produktu AY!energy z tropických pralesů.⚡️ Koncentruj se na své pravé já 🌱


  • 34
  • 1
  • 27
  •  
  •  
  •  
  •  
   62
   Shares