Hlasy ze záhrobí

Hlasy ze záhrobí

Paní Eliška hledá duše z posmrtného světa, za kterými chodí do proslulého Branišovského lesa.  Při procházce má zapnuté nahrávání na tabletu a občas se poštěstí… Eliška: Mám spousty nahrávek různých hlasů, dětských, ženských, mužských nebo vdechů, povzdechů... Mám vytažené přímo to, co nebylo mým hlasem nebo hlasem přítomných lidí... Pusťme si ke čtení tématickou hudbu a za chvíli se dostaneme k nahrávkám.

Nahrávka v Branišovském lese

V té době jsem ještě vůbec netušila, že některé z legend (seznam na konci článku), kterými je náš les opředen, by mohly být pravdivé. Říká se o něm, že se tam vyskytují paranormální jevy, že se tam mnoho lidí oběsilo na tzv. Stromu oběšenců, že k tomu byli dohnáni našeptáváním, ...spoustu se toho o lese říká, také to..., že je tam brána do jiné dimenze a v tom lese je i zlo... Ale já tomu opravdu nevěřila, tak jsem se nakonec i nechala přemluvit dcerkou, abychom tam podnikly krátkou večerní vycházku, fotily a nahrávaly, bylo to její velké přání tam jít.. Tou dobou jsem již měla dvě zvláštní fotografie, ale ani těm jsem nepřikládala příliš význam, protože pořád ještě to mohly být výpary z hornin (když ne cigaretový kouř, protože z přítomných nikdo nekouřil, ani dech na objektivu)...

5 minut mi změnilo život

Cesta lesem trvala pouhých 5 min a tahle cesta mi před cca 2 měsíci změnila život... Byla jsem tam už pak jen s kamarády, zabývajícími se také touto tématikou... Jeden z těch kamarádů už nikdy do lesa nechce vstoupit... Druhý se naopak vracel každý den, protože hledal vysvětlení svých nočních můr.

Cesta do lesa

Šly jsme s dcerkou bez obav, zvesela, nabité touhou po dobrodružství - procházka tmavým lesem, odvážné holky... Do lesa vede několik pěšin, ...vybraly jsme jednu, kde se dá před lesem i zaparkovat, vlevo stojí obydlený dům, pak se jde kousek k závoře... Všechny závory do lesa jsou až "nelidsky" zprohýbané, skoro u země.., to je také taková zvláštnost tohoto lesa. Jdeme...a já ještě dcerce říkám.., že "oni jsou až za závorou", jako že aby k nim mluvila až tam..., přesvědčena jsem o tom ale tenkrát opravdu nebyla, spíše jsem zopakovala to, co jsem slýchávala nebo čítávala... Ještě před závorou viděla na zemi něco, co vypadalo jako míč, prý žlutooranžový, ale při druhém pohledu na zem...nic....usoudila, že to byla asi nějaká kláda. Kousek za závorou dcerka uslyšela šepot... a zas... já šla vlevo, ona za mnou asi krok pozadu, zprava uslyšela do ucha nějaký šepot, já neslyšela nic...vůbec nic. Ona tomu nerozuměla...a tak usoudila, že to asi bylo nějaké zvíře. Šly jsme dál...směrem k jezírku...


Jezero se stezkou - modrý obdélníček uprostřed zelené plochy lesa

 

Fyzický kontakt dotykem

Najednou dcerka zděšeně vykřikla, ...že na ni něco sáhlo, když mi pak později doma popisovala, tak prý cítila ledovou ruku na zádech, kroutila jsem hlavou, že se jí něco zdá, vykřikla podruhé...bolestí, něco ji prý škráblo! To zase cítila tak, jako by jí někdo přiložil rozžhavený drát na krk... ...a během toho slyším, jak ona říká, že jí přestala svítit baterka, nešla zapnout a když pak později, tak ještě blikala... Mně přestal fotit foťák, který jsem měla půjčený od fotografky.  Jistotu, že se tu děje vše přirozeně, jsem už poněkud ztrácela... Šly jsme pomalu, protože představa, že běžíme, ještě v té tmě a "cosi letí za námi", byla ještě horší, než pocit, že to za námi jde pomalu:)


Duch branišovského lesa - po rozkliknutí naleznete foto v původním formátu

Rozloučení s lesem

Dcerce se sekl tablet, zjistila, že jí nenahrává, baterka už zase svítila a mně začal fotit foťák, v průběhu zpáteční cesty k závoře, před závorou se nám oběma zdálo, že vidíme tmavý stín postavy ve tmě, prostě ještě tmavější flek..., ale mohla to být jen představa, fyzicky necítila dcerka už nic, ani já... Vrátily jsme se do auta, nahrávku mi analyzovala tenkrát ještě fotografka a i manžel. Něco je skoro neslyšitelné, je to tichoučký šepot mezi hlasem mým a dcerky. Ona našla pár hlasů a hned mi je poslala a muž u počítače se sluchátky říkal, že "tam slyší ještě něco horšího"...než nějaké hlasy, ale neřekl mi co, pověděl mi o tom druhý den kamarád, který byl s námi fotit fotky zde uvedené, tomu jsem nahrávku poslala, řekl mi, že je tam "zlo"... OPRAVDU něco neskutečně hnusného, nelidského...tam bylo, takové mužské zasípání, přesně ve chvíli, kdy dcerka vykřikla, že ji něco škráblo, kdyby nic jiného nebyla pravda, můj mozek vyhodnocoval zvuky jinak, než jaké ve skutečnosti jsou, tak... tohle pravda být musí, to není zmutovaný zvuk šustění bund...nebo něco podobného.

Nejlepší vystřižené nahrávky

si poslechněte v druhém okně přes tento přehrávač.

  1. Šeptání po naší větě na konci. Bytostný:"Jak má slyšet?" (11s)

  2. Bytostný mluví ihned na začátku: "Tadydlenctý ženský já věřím, nevyděsíš ji" (8s)

  3. Bytostný: "Je tam někdo?"

  4. Nádech a dýchání (10s)

  5. Bytostný: "Tak my se jdem dívat" (1s)

  6. Nesrozumitelné (1s)

  7. Bytostný, nesrozumitelné: "Ufoníček seká" (Sekl se tablet. Plus dodatečně v nahrávce zopakované) (10s)

  8. Bytostný: "...výdech... Počkej, teď jdou dopředu" (8s)

  9. Celý záznam (5min 47s):

Se třetí nahrávkou "Je tam někdo" byla zachycena fotografie bytostného:

 

Přepis všech cizích hlasů z nahrávky

 1. 10. 2015

00:23 Dítě (šepot)
00:26 Nesrozumitelné
00:35 Cha, cha, cha
00:45 Tadydlenctý ženský já věřím, nevyděsíš ji? – Nesrozumitelné (odpověď)
01:10 Ne
01:16 Pousmátí se
01:17 Budeme ho tady sem házet – Není to …
01:18 Házet – Není to rádio
01:20 Rádio
01:34 Chlapec
01:37 Nádech a dýchání
01:44 Sviť tady (zopakování po mém Sviť mi tady)
02:48 Pozor
02:55 Snažím se (šepot)
02:58 Neví (šepot)
03:11 Hele (šepot)
03:18 Mám ji (šepot)
03:19 Jak má slyšet
03:24 Tak my se jdem dívat
03:35 Já jsem ji slyšela
03:39 Utekl bych
04:20 Sípot
04:50 Výdech – Počkej, teď jdou dopředu
05:18 Ufouníček seká teď (za Michalky Co to bylo?, těsně před mým Přestal mi fotit foťák) V nahrávce dcerka slíbila, že pokud nám něco “ukáží”, tak zůstane v tajnosti. Fotografie, které jsem přiložila, jsou tak pořízeny jindy, bez dcerky, s fotografkou, mým kamarádem a jeho ženou, při naší vycházce… za účelem nafotit ten záhadný les.

Doma mi uvolnili tělo i ducha

Jaké je srozumitelné rozmlouvání, to nás čeká v příštím článku...  

Sidris: Kdo jsou bytostní

Jakmile člověk vystoupí ze svého hmotného těla vlivem jeho neschopnosti další funkce, tak svým astrálním tělem/duší hledí na své hmotné tělo jako na věc, kterou měl možnost ovládat. Hmotné tělo můžeme chápat jako auto, do kterého nastupujeme a vystupujeme. Vystoupený/ zemřelý člověk první chvíle prochází okolo rodiny a lidí, které dobře znal a snaží se jim i sobě dodat pochopení, co se událo. Pocity reality mimo tělo jsou zcela podobné, jako v hmotném těle. Stále to jsme my, stále máme své emoce a vzpomínky, stále vnímáme fyzické vjemy hmotného světa, ale už jimi nejsme vázáni. Po určité době má pak zemřelý možnost pochopit nastalou situaci, zklidnit sama sebe a nechat se vtáhnout do vyšších světlých sfér. Přijmout sama sebe, své niterné Já, jen být a v tomto stavu se dále rozvíjet.

Nepřijmutí svého stavu bytí vede k zastavení

To však udělá málo zemřelých / bytostných, neboť ne vždy je lehké přijmout stav, kdy již nelze ovlivňovat hmotný svět. Příklad nalezneme v člověku, jež je ve svých nejlepších letech  a právě si splnil sny po kterých tolik toužil. Je s milující ženou/mužem, má děti, dům, dosáhl jistoty v životě. ... A právě v tuto dá se říci nevhodnou dobu odejde z hmotného světa, ač by si měl konečně užívat svého úspěchu. Bytostný tak skrze astrální sféry sice vše vnímá a vidí očima stejně jako s tělem, ale již nemůže splynout s hmotnou realitou. To vede k vnitřnímu rozporu, vzteku, lítosti a mnoha dalších myšlenek, které nedovolují, aby se bytostný dostal do stavu čistého bytí.

Taková bytost pak na světě zůstává a prochází si mnoho zkušenostmi s ostatními lidmi, či rozmlouvání s ostatními bytostnými. Je to jako kdyby se ocitli v akváriu - vše je vidět, ale nic nemohou dělat, vyvíjet se. Někteří bytostní tak pochopí skrze nesmyslnost svého jednání stav svého vlastního bytí, přestanou toužit, zklidní mysl a mohou odejít do vyšších sfér, kde se astrální tělo rozloží a postupují dále jen svým duchem skrze mentální svět, kde se dále rozvíjejí a následně přijmou opět nové tělo pro splnění svých plánů. Při dosáhnutí ještě vyššího stavu vědomí se posouvají do vyšších astrálních sfér, kdy mají možnost jít i do vyšších mentálních sfér a již se rozhodovat zcela volně, podle své čistoty bytí, zda doopravdy chtějí postupovat dále životem. Většina bytostných pokračuje ve zkušenostech hmotného bytí, stejně jako my nyní žijící čtenáři, neboť na tomto hmotném světě máme možnost s hmotným tělem zažívat velmi silné chvíle tvoření světa.

Z tohoto pohledu již pohnutí rukou je úspěch a většina z nás to zná, když v životě nastala krátká chvíle neschopnosti pohnout svým tělem. Někteří bytostní se avšak takto daleko se svým pochopením nedostanou a stále prochází hmotné světy, dokud si s nimi někdo znalý doslova nepromluví  a nevysvětlí jejich situaci. Naštěstí většina bytostných, ač za rok, deset let, nebo tisíc let pochopí, co se odehrává a přijme sama sebe. Pro ty, kteří žádají o pomoc, nebo chceme-li jim my ulehčit a sami pochopit cestu, pak stačí jim ukázat pouze stav klidu s přijetím láskyplného bytí.

Jak pomoci sobě i bytostným

... Podle Vašeho popisu bych nedoporučoval konat výpravy na tento vrchol. Snad jen jako obyčejný turista přes den, ale jakmile začneme vědomě rozmlouvat s bytostmi, tak musíme nutně umět pracovat se svou myslí a vyššími silami. Člověk pak ovšem nese za své konání zodpovědnost. Nemusí se jednat nutně o zemřelé lidi, ale mohou to býti bytostní elementární, či jiné, kteří mají svůj pud sebezáchovy a jistou dávku inteligence. Taková komunikace se pak rozvíjí jiným směrem.

Ovládnutí své Síly

Proto nejdříve plně ovládněte svou mysl podle návodu Tři stupně k mystickému rozvoji vlastní mysli, neboť bez toho se nikam dále nedostaneme. Jakmile budete mysl zvládat alespoň na 20 minut, tak můžete přistoupit k praxi.

Pomoc bytostným skrze Láskyplné Síly

Prozáříte prostor Univerzální Silou a pomůžete bytostem, které jsou okolo Vás, nebo se s Vámi svezly domů (příští článek), aby mohly odejít do Vyšších sfér. Případně jim nakážete, aby se navrátily zpět. Vy jste Vládce svého života, svého bytí, své sféry! Tedy nyní ovládněte mysl a budete schopna plně převzít Vládu.

Návod na vymítání duchů najdete ZDE: Vymítání duchů, příjemný návod 
a ukázka jak to má vypadat v praxi ZDE: Očista prostoru, vymítání duchů v praxi

Tyto zážitky jsou pak velmi nádherné, ač se to může zdát opakem, nicméně dodávají Vám onu potřebnou praxi, právě onen důkaz, že jsou zde i jiné světy. Je to pro Vás dobré - Vy se tak můžete vyvíjet, ale nyní cíleně a s pevnou cestou v Astrální akademii. Vyhnete se riskování se svým životem a budete tak vždy působit v bezpečí a pomocně pro všechny zúčastněné.

Jste v bezpečí

Komunikující bytosti potřebují pomoc, žadoní, hrozí, prosí i zkoušejí různé metody, podobně jako děti. Vy máte hmotné tělo, astrální tělo (duši) i mentální tělo (ducha) a proto jste zcela v bezpečí, pakliže jste vládcem své mysli! Jen vy rozhodujete a můžete pomáhat, vy láskyplně očistíte váš domov. Váš úsměv s opravdovou radostí a optimismem jsou to NEJLEPŠÍ! :)  

Legendy a další zážitky z Branišovského lesa (Bor u Českých Budějovic)

V Branišovském lese zjistili faktické a silné výkyvy v elektromagnetickém poli
Wiki
Hororový les - děsivá fakta + foto
Branišovský les - temné místo plné smrti a legend