Láskyplný svět odpovídá (2) Satan, Lucifer, Svět

Láskyplný svět odpovídá (2) Satan, Lucifer, Svět

"Jaký máte názor na satanismus?Já osobně si myslím, že Satan neexistuje. Nic jako Bůh vs Satan. Bůh je (podle mého) inteligentní energie ve všem a všude. Je "nahoře" i "dole". Takže je i světlo a temnota zároveň, že?"
Petr

Pojďme se podívat na veškeré sféry uceleně, abychom poznali, kdo je Satan, Lucifer a Bůh. Budeme postupovat od vyšších sfér stále níž.

1) Máme zde vyšší sféry, kde panuje šťastná a naplněná nicota. Zde neexistuje čas, prostor, ani hmota.
2) Mentální sféry - již existuje čas, ve kterém se můžeme libovolně přesouvat.
3) Astrální sféry, ve kterých existuje pouze přítomnost. Prostorem se pohybujeme bez omezení.
4) Hmotná sféra, v níž je přítomnost a do prostoru nám přibyla hmota, která nás omezila.

Muselo to být úžasné Vědomí, které napadlo, že neomezený svět nicoty omezí na čas, a tím získá nové zkušenosti. Dále omezilo svět i o prostor, a pak zašlo ještě dál a omezilo vše hmotou.

Jen ve hmotné sféře si užíváme různých stavů hmoty a jejich vlastností. Zde můžeme držet sklenici studené vody a jakmile ji pustíme, padá směrem dolů a dokonce se rozbije. Ve hmotném světě je jisté nastavení/vlastnost, že voda je studená, sklenice se rozbije a vše padá dolů.

V astrální sféře toto neexistuje, pakliže nechceme. Jednoduše pustíte "sklenici" a ona levituje. Čokoláda tam nechutná tak dokonale, natož aby se tvořily úžasné chutě a sliny v puse. Hmotný svět má tak skvěle vytvořené vlastnosti! Přišli jsme sice o neomezenost, ale získali jsme něco mnohem zábavnějšího. To něco, které nám umožňuje soustředit se jen a pouze na právě probíhající okamžik, který je oddělen od všeho ostatního, a my vše díky tomu vnímáme jako úžasný reálný zážitek. Ale jak dlouho nás tato omezenost bude bavit?

Ono Vědomí, které napadlo vytvořit tento hmotný svět, odvedlo opravdu zajímavou práci. Bylo to něco nového a natolik fascinujícího, že to zaujalo i další Vědomí. Čím větší množství Vědomí chtělo hrát tuto hru (tedy být v  universu omezeném vlastnostmi a nastaveními), tím více se hmotný svět realizoval. A stejně to platí i naopak - až nás to zde přestane bavit a poslední vědomí odejde mimo hmotu, svět přestane existovat.

Lucifer

Nyní dokážeme lépe přijmout, že toto nastavení, tyto atributy, jak a co má být barevné a rychlé, jsou něco jako jistá krystalická mřížka. Nikdo v ní není usazený nastálo,  ale užívá si právě těchto omezených nastavení.  Je to jednoduše velmi zajímavý nápad, který se realizoval. Vědomí Bytostí, které se nalézají v tomto nastavení (systému, matrixu, krystalické mřížce) dodává velkou sílu Vědomí Hmoty. Toto Vědomí Hmoty lidé v minulosti nazvali Lucifer.

Sám Lucifer, nebo-li Vědomí Hmoty, nikoho do ničeho nenutí. Dává pouze možnosti ve vytvořeném systému. Nedělá ani dobře, ani špatně. Jednoduše drží nastavení, které si Vědomí Bytostných určilo jako zajímavou hru / zážitky.

Každý člověk má možnost z tohoto systému odejít, opouští tím však hmotný svět. Je tak na nás, zda tento svět opustíme například skrze vědomé mimotělní cestování, nebo cestou pochopení celistvého stvoření, pochopení systému, například přes Astrální akademii.

Co je to vůbec démon? 

Je pravda, že démony stvořili sami lidé? Jejich řekněme stinné stránky? Ale co potom slavní démoni jako Beelzebub, Lilith, Bafomet? 

Přesně tak. Společně s Vědomím Hmoty jsme jakožto čisté Vědomí/Bůh tehdy stvořili i jiné bytosti. Stejně jako jsme potřebovali živel vody, tak pro stvoření universa byli potřeba tito bytostní.

Můžeme si to vysvětlit tak, že na tomto světě máme možnost někoho pohladit, ale i mu dát pohlavek. Všichni víme, že pohlavek je smutný, ale přesto jej udílíme nebo přijímáme, dokud máme potřebu. Stejně jako milé pohlazení. Pakliže jsme ponořeni do luciferského systému, tedy do Vědomí Hmoty, pak máme dlouhou cestu k pochopení, že ubližovat smysl nemá. Ono pochopení, že má smysl pohlazení, přichází až s pochopením systému a rozhodnutím navrátit se do stabilní neomezenosti.

Jaký máte názor na kontrakt s démonem?

Prý můžete žádat vše - za vaši duši. Ale ....já si zase nemyslím, že by duše zůstala s démonem věčně, protože se přeci musí vyvíjet. Čili nevidím problém dát se do kupy s démonem, ale ....

S těmito bytostnými zvládnou lidé zcela beze snahy opravdu velké skutky. Nedělají to však oni, nýbrž bytostní, kteří postupně přebírají jejich mentální těla (duch/vědomí) a následně i astrální těla (duše). V opravdu extrémním případě pak může vědomí člověka doslova přestat existovat... Je ale pravděpodobnější, že po smrti hmotného těla se člověk, jakožto vědomí, dostává zcela pod vládu bytostného. Vzhledem k tomu, že člověk si nevytvořil základní schopnosti ovládnutí sama sebe, pak má před sebou dlouhou cestu, někdy až nekonečně dlouhou, než pochopí, že se může osamostatnit.

Věříte nyní tomu, že monitor před vámi je opravdumonitor? Jak dokonalé, že? Přesně takto lze cítit ve sférách nižšího bytostného, že se nemůžeme od něj odpoutat. Trvá opravdu až nekonečně dlouho, než člověk chce a také dokáže jít dále...

Díky tomuto již vidíme, jak je zbytečné nechávat se ovládat kýmkoliv, ať je to bytostný, nebo člověk. My totiž jakožto lidské vědomí dokážeme vše sami. Vše. Doslova. Tato cesta je právě naší, cestou poznání, cestou prozření v ono "za tím". Stále potřebujete někoho aby vám zalil čaj? Už to dokážete sami, že? A takto to funguje i zde.

Satan

Vědomí hmoty je tvořeno námi všemi, zatímco bytostní jako Satan, a další, jsou tvořeni pouze některým vědomím. Ne všichni dáváme své vědomí do bytostí. Jedná se o oddělenou část existence, s vlastním vědomím, avšak závislým na přívržencích.

Bůh

Zde zastupuje ono tvoření, které je daleko za tímto universem.  Je to původ, síla, vše a nic. Ona spokojenost a zároveň nic. Bůh jste právě vy! Každé vědomí se vypravilo na cestu Boží... lépe vyjádřeno nejspíše takto:

Ahoj Bože čtenáři! Krásně jsme se od sebe oddělili a nyní si užíváme rozdělení našeho božského vědomí. Užívej si to! Užívej si hmotný svět, poté se obklop láskyplným světem, pak si užij nicotu... universum... a pak... buďme opět jednotným Bohem.

Pozorování mysli (audio meditace 19 minut)

Pozorování mysli (audio meditace 19 minut)