Děsivé vymítání v hostinci

Děsivé vymítání v hostinci

Povětšinou dochází ke komunikacím v rodinných domech, avšak nyní bylo zapotřebí jít do dříve věhlasného pohostinství u Jablonce nad Nisou, které záhadně upadlo v zapomnění zapříčiněním citelnou přítomností bytostných, či duchů. Nestává se často, že by bytosti byly agresivní, ale nepředbíhejme.

Ke komunikaci s bytostmi často používám astrální či duchovní cestování, jelikož vystoupení z fyzického těla a následné kontaktování nechtěných bytostí v této formě je pro ně přijatelnější a snáze dochází k domluvě.

S paní domu Monikou jsme domluvili veškeré potřebné kroky a v dohodnutý čas započali působení v hostinci, který byl díky tomu velmi příjemně energeticky připraven.

Uvolnil jsem své duchovní tělo a nechal se od paní domu pozvat ke společné seanci. Při příchodu jsem již svým duchovním tělem sledoval dotváření ochranného kruhu, který následně rozšířil o další prvky. Má cesta byla namířena k působící paní domu a jejímu duchovnímu ochránci, avšak při přiblížení jsem byl odhozen nazpět, „jak dokonalá ochrana, skvěle“. Proto nastala komunikace s duchem Moniky, která vše zřetelně vnímala a mohl jsem tak již vítán vstoupit po její pravici.

U sebe jsme přetrvali až do chvíle, kdy byla vytvořena vzájemná jistota bezpečí. Při vymítání je potřeba procházet místnosti a komunikovat s bytostmi, proto takový mág musí disponovat s ochranou, která se pohybuje s ním.

Chci proto vystoupit z hlavního ochranného kruhu, ale tělem projel tlak a za paní domu se ozvalo dosti hlasité a děsivé zakřičení


"ZEMŘEŠ"

Vnitřním zrakem sleduji, zda to myslí paní domu vážně, nebo jen tak zkouší…
Je to dobré, kouká na mě svým příjemným vyzařováním, tedy je to v pořádku, ale .. po její levici sleduji bytost, jež se pohybuje právě z vnějšku kruhu a nervózně přešlapuje… Stojím tak tři metry před hostinskou i bytostí, nikdo se nehýbe. Je cítit, že je vše jak má být a tudíž plně bezpečné. Však s paní domu to ani nehlo..

Vytvářím pro nás pohyblivé ochrany a sám jsem mohl takto vystoupit do celé místnosti a volně se pohybovat. Bytosti si nevšímám, však se ozve sama, zatím se tu porozhlídnu a budu vytvářet základní očistné působení.

Když tu ke mě bytost vskutku přišla a pouštěla hrůzu, na což jsem jí nezabral a hodil se s ní do rozhovoru. Nastala taková klasika, kdy dochází u podobných bytosti postupně k zjištění, že tu vlastně nemají už co hledat a mají jít opět dále. Pryč z našeho hmotného světa a alespoň jít dále po astrální sféře. Tedy jsem jí ukázal Univerzální sílu, načež se zklidnila i ona. Přistupovala ke mě spíše jako malé dítě, bylo to až roztomilé. Po naplnění bytosti Univerzální silou jsem bytost nechal užívat si tuto novou sílu, očistnou, lehkou, vše prozrazující… a šel jsem dál po místnosti konat své poslání.

Asi dva metry od vstupních dveří nebyla skorem žádná tvořivá síla, proto jsem ji opět skrze Univerzum doplnil, stejně tak i do celé místnosti a domu. Do okolních místností, či spíše horního patra se vlívala hůře, avšak nakonec i to šlo. Jde o to, že ona místnost, ve které se nacházela bytost byla kvůli jejímu působení silově izolovaná. Tedy chvíli trvalo, než se opět všechny síly propojily a i než bytost přistoupila na další komunikaci.

Bytosti se stále i přes všechno prvotní působení nechtělo jít dále, dokud nesdělila:

"Omlouvám se za veškeré dění, ale samotnému mi bylo špatně a přitom jsem chtěl být sám, proto jsem to řešil takto nevhodně, ale to vidím až teď..." 

Mezitím u paní domu ustaly vibrace a pořádně zapískalo v pravém uchu. Měla pocit, že nejhorší už je za námi a zkusila stáhnout ochranu, která byla kolem ode mě. V mžiku se na ní sesypaly stíny, proto ochranu vytvořila zpátky a soustředila se na prostor naplňující se láskou a radostí. Když už měla pocit, že všechno bude v pořádku, slabě jí pískalo v druhém uchu a bylo to jako pokyn "pohoda, můžeš jít domů". V klidu poděkovala bytostem za pomoc a odešla ve velmi dobrém rozpoložení.

Přislíbil jsem, že vzkaz předám a opět jsme mohli působit na její přechod do dalších sfér astrálního světa. Šlo to obtížněji, ale nakonec to zvládla s doslova velkým odstrčením. Nyní se již na tomto našem hmotné světě nemůže vyskytovat a nachází se ve své, pro ni dokonalé sféře. Není již pro ni proveditelné nadále zůstávat v pohostinství, neboť nyní se nachází v rozličné astrální sféře, kdy konečně jde posmrtným životem tak, jak už měla udělat dávno. Bytost zde byla zhruba osmdesát let, byla mohutná a měla hnědý plášť. Nyní je pryč a je potřeba nechat působit i nadále tvořivou sílu, udržovat ji a starat se o toto nádherné místo s největší láskou.

Moniku napadlo, že je to stejně zvláštní, kolik je na Zemi zaseklých bytostí, když by si dávno mohly užívat někde jinde, pro ně v dokonalejším světě….

Působil Sidris