Ptejte se Sidrise ~1~

Jaké je to být mimotělním cestovatelem a procházet svým vědomím různě omezené dimenze? Toto natolik úchvatné téma, nyní můžeme spolu otevírat v otázkách a odpovědích, které budou vycházet veřejně. Můžeme zde lidsky shrnout všechny poznatky z našich poznání. Volně se tak ptejte na cokoliv k tématu  do komentářů přímo pod článkem. Díky našemu sdílení tak každý snáze najdeme svou cestu tímto světem.

Začněme sérií otázek od Lukáše, který studuje psychologii a psychoterapii, zajímá se o meditace, jógu a životní styl Východu, skrze které zkoumá jevy astrálního cestování.

Co říkáte (pokud jste četl) na autora R. A. Monroa a jeho knihu Cesty mimo tělo, Monroe líčí vlastně chaotický svět, pokaždé cestuje někam jinam než chce, jeho cesty nejsou přesné se skutečností, mohl bych říct nekontrolovatelné astrální cestování..

Zmiňovanou knihu jsem nečetl, avšak popis chaotického světa jistě souhlasí především z pohledu cestovatele, jenž neměl přípravu v ovládnutí vlastní mysli. Při poznání našeho vědomí, či mimotělního cestování opouštíme do té doby pro nás běžnou a velmi omezenou sféru, které panuje prostor, čas a hmotná stálost. Jakmile vědomě vystoupíme z našeho hmotného těla, pak se ocitáme v prostoru, ve kterém hmotná stálost již nemá svá zcela daná pravidla a prostorem se lze libovolně pohybovat. Je možné je ctít, ale již nás nezastaví hmotná překážka, pokud si to sami nepřejeme. V klidném stavu mysli je možno se procházet po svém domě, ale stejně tak se ocitnout v domě svého známého. Vše záleží na schopnostech udržet mysl zcela soustředěnou na cíl. Naše vědomí v této sféře, chcete-li dimenzi, si ponechává svůj tvar, díky čemuž máme stále pocit, že jsme to my, s rukama a nohama, i přesto, že hmotné tělo leží například na posteli.

V dalších dimenzích již ztrácíme nejen omezení hmotné stálosti, prostorového pohybu, ale i času. Mimotělní cestovatel se tak nachází ve stále méně omezeném světě, kde doslova vládne pouze svými vlastními myšlenkami. Nezáleží zde ale na podmínce chtíče dobra či zla, nýbrž na co myslí, to se doslova v dimenzi stane. Pouze myšlenky s vědomím určují, co se bude dít, jelikož každá myšlenka doslova vytváří podmínky styku s ostatními dimenzemi. Nikdo nemůže zasahovat do jeho dimenze bez svolení cestovatele, stejně tak on nemůže měnit to, na čem nemá zásluhu jiné vědomí.

Vezměme si nyní příklad běžného člověka, který je zvyklý na hmotný svět. Pokud se ocitne vědomím mimo omezení, na které byl zvyklý, tak jej to přirozeně nenechá v klidu, stejně jako jeho mysl, na které nyní vše závisí. Bude-li chtít do bodu A, ale myslet na B, pak se ocitne na místě B.

Každý si může svou schopnost soustředění zcela jednoduše vyzkoušet během následujících deseti minut.

Pro lehčí proveditelnost zavřeme oči a chceme se soustřediti na modrou kuličku. Nic jiného neexistuje po dobu deseti minut. Na jak dlouho opravdu dokážeme v mysli udržeti modrou kuličku? A nyní bez myšlenek na fyzické vjemy, chutě, nálady a životní plány. Zvládneme alespoň pár sekund, minutu či snad déle? Podobné je to i po vystoupení našeho vědomí z těla. Stane se pouze to, co my chceme a dokážeme reálně udržet. V této chvíli je pak zcela přirozené, že někdo bude cestovat zcela náhodně a pouze ovládán svou neudržitelnou myslí, ale někdo se dokáže zcela přidržet svého původního plánu i v tomto světe, který je toliko bez omezení.

Je vhodné se vrátiti k tématu, že naše vědomí se může dostávat do různě omezených dimenzí.

  1. Začneme zde v hmotném,
  2. postupujeme do astrálního – tedy bez omezení prostoru a částečně času v závislosti na prostoru,
  3. dále do mentálního – bez plného omezení času, a stále vyšších, kdy postupně ztrácíme veškeré pojmy a zůstává pouhé vědomí, které se již ani nechce účastnit omezených dimenzí.
  4. Následuje množství postupným dimenzí, ve které se rozplývají druhy omezení a jakmile se přiblížíme jakožto vědomí k dalekému, avšak dosažitelnému bodu, kdy můžeme ztratit své vlastní vědomí, tedy zajít za bod nicoty a ještě mnohem dále, pak se často chceme urychleně vrátit do našich hmotných těl, jelikož právě proto jsme se zde narodili, abychom se skrze ně učili poznávat cestu vědomí.

Kam lze cestovat? Lze za někým konkrétním přímo k němu, nebo jak to řešíte, když chcete např. k dotyčnému domů ale on zde není…

Lze cestovat doslova na jakékoliv místo na Zemi, jiných planetách i celého Univerza. Toto poznání dává zajímavé zážitky, avšak pokud člověk není astronom, pak je méně využitelné v běžném životě zde v těle.

Pokud cestujeme za konkrétním člověkem, pak se vždy doslova objevíme u něho. Nezáleží na místě a prostoru, neboť jsme jasně definovali zájem být u člověka, ne u něho doma.

Osobně miluji cestování do posmrtných sfér na hranici astrálního a mentálního světa, či jinak řečeno druhého a třetího nebe. V případě potřeby pak do vyšších dimenzí/nebí/sfér, ke kterým se dostaneme později.

Může astrálně cestovat každý příp. po nějakém “výcviku”, ptám se jestli má každý tyto schopnosti a stačí je jen probudit nebo to musí být dar pro toho kdo to umí?

Nyní zde sedíme v tělech a čteme pomocí očí tento text. Využíváme k tomu naše hmotná těla a ocitáme se v hmotném prostoru. Zcela vědomě právě děláme to, co děláme. Naše vědomí si zcela vědomě vybralo toto tělo, jelikož pro nás bylo výhodné býti v interakci s ostatními vědomími v tělech. My však dřív nebo později opustíme naše hmotná těla a opět budeme cestovat skrze velmi omezenou dimenzi, skrze stále méně omezené dimenze, až po neomezenou, která obsahuje veškeré omezené dimenze. Je pouze na našem vědomí, kdy se rozhodneme získat zkušenosti dobrovolně dříve, nebo později nuceně. Stejně tak je na nás i poté, zda se budeme chtít navrátit opět do velmi omezených hmotných sfér, či stále dále poznávat méně omezené sféry bytí.

Co jste při svých cestách našel, případně proč cestujete?

Především mě vždy zajímala otázka smrti. Jaké je to? Co se opravdu děje dále? A vědomé vystoupení a opětovné navrácení vědomí do svého těla dává zcela jednoznačné odpovědi, které si člověk doslova zažije sám na sobě.

Koho při svých cestách potkáváte?

V začátcích jsem cestoval za lidmi, pak za zvířaty, dále za bytostnými bez hmotných těl a konečně za zemřelými lidmi bez hmotných těl, kteří komunikují naprosto stejně jako člověk s hmotným tělem. Vědomí člověka zůstává stále stejné, pouze forma obalu v dimenzích se mění.

Jaký je rozdíl mezi “realitou” a světem astrálu, smým-li to tak nazvat. Jaké jsou rozdíly apd.?

Nacházíme se v různě omezených dimenzí, které jsou veškeré plnou realitou, vždy cítíme naše vědomí, emoce i intelekt. Mění se pouze ohraničení vnímání.

Lze v astrálním světe pohybovat předměty, listovat v nich nebo přenášet je, má to konání vliv na “reálný” svět, resp. změní-li se něco?

V astrální dimenzi jsme nejblíž k hmotné dimenzi, tedy zkušený cestovatel může opravdu vyvinou dostatečně velkou snahu aby předmětem pohnul, ačkoliv je to zcela zbytečné. Na pohybování hmotným světem máme hmotné tělo, na pohybování se skrze ostatní dimenze máme pak jiné možnosti.

Je při vašich cestách např. místo které navštívíte a nikdy jste tam nebyl (znáte z obrázku) stejné jako ve skutečnosti v danou dobu?

Ano a velice rád jsem si od roku 2003 tyto místa potvrzoval osobními návštěvami.

Můžete např. Vašimi schopnostmi, astrálním cestováním hledat/najít lidi které se ztratili, pohřešované, věci apd?

Ano, v minulosti proběhlo hledání věcí, avšak pocit mimotělního cestovatele z podobných cest je nulový. Věci se sice najít mohou, ale cestovatel se cítí jako kdyby právě udělal zcela zbytečnou věc. Jakmile totiž opustíme svá hmotná těla, tak se před námi ukazují vhodnější způsoby k využití, než setkávat se s lidmi či hledat předměty.

Jak při cestování rozeznáváte minulost, budoucnost a “teď”?

V astrálním cestování se pohybujeme v přítomnosti, pouze velmi ojediněle lze cestovat skrze čas. Pakliže naše vědomí dokáže však uvolnit od dalších omezení, tedy do dalších dimenzí jakožto mentálního světa, pak čas zde nehraje roli. Tohoto se může využívat při cestování do minulých životů například při regresní terapii. Každý kdo podobné zážitky prožil pak potvrdí, že to bylo snazší, než si vůbec myslel. Vždy záleží pouze na nás.

Jak se např. liší pozorování vámi neznámého předmětu či budovy, pokoje nebo místa od toho jaká místa znáte fyzicky?

V nižších dimenzích nijak, ve vyšších již postrádají své tvary.

Jak se díváte na astrální cestování vzhledem k osobnímu soukromí a sledování lidí v jejich životě?

Všichni jsme vědomí, které získává zkušenosti skrze těla. Jakmile se ocitnete v astrálním těle, tak chcete více, jak pouhé cestování za lidmi. Za celou dobu jsem tak spíše pro své i jejich potvrzení takto cestoval, následně potvrdil realitu, ale již vždy šel za poznáním dále. Jakmile vystoupíme z těla, pak již odpadají nízké myšlenky, nýbrž chceme poznávat vyšší poznání.

Dále se chci zeptat jestli Vás mohu požádat v rámci mé práce a výzkumu o praktické ukázce Vašeho astrálního cestování? 

Naše vědomí lze přemístit na jakékoliv místo, proto čtení dopisů a zaslechnutí rozhovoru patří mezi první poznatky astrálního cestovatele. Ihned si toto potvrdí díky sérii pokusných cest s lidmi, jenž mu tyto cesty povolí vzhledem ke svému soukromí. Po takto vykonané sérii cestování za lidmi však mimotělního cestovatele přechází potřeba takto cestovat, jelikož sám o sobě, společně s jeho známými berou toto jako fakt. Mimotělní cestovatel tak buď ukončí své cesty a následuje běžným životem, nebo má možnost zjišťovat kdo vlastně je, jakožto vědomí skrze další méně omezené dimenze.

Čím dále se dostává, tím více si uvědomuje potřebu ukotvení ve fyzickém těle. Pakliže se ocitne se v dimenzi NIC, pak toto ukotvení je pro něj potřebné k možnosti navrácení do hmotného těla. Vědomí v takovém případě již nedovolí astrální výstup pro běžné cestování hmotným a astrálním světem v zájmu záchrany svého hmotného těla. Sám cestovatel se již díky úspěšné minulosti nemá zájem zabývat těmito otázkami a i kdyby chtěl, stejně již často nemůže. Méně omezené sféry jsou pro něj již jako domovem, naopak nižší sféry nechtěným světem. Často je tak zcela hrdý na skutečnost, že se dokáže pohybovat ve svém hmotném těle se zcela novými zkušenosti, které dávají smyslu života zcela nový rozměr, avšak v té chvíli již často ani nemá zájem o jakékoliv vystoupení v těchto nízkých sférách. Výjimkou tomu může býti komunikace se zemřelými, kdy nemusí cestovat do astrálních sfér, ale můžeme se zcela odprostit od pojmů jako čas, prostor a hmota. V té chvíli vše pozbývá své existence a komunikuje pouze s čistým vědomím. Toť i můj případ.

Přátelé v emailové schránce mám od vás již nyní nakupené otázky, proto se postupně ke všem dostaneme. S radostí se jistě ptejte dále do komentářů pod článkem na obecné vysvětlení otázek ohledně prozření vědomí, se soukromými záležitostmi pak lépe na kontakt uvedený v podpisu pod článkem.Přidej se a ob den získáš nový článek 😉
👇👇👇👇 Prožijte s námi mnohem více! Doporučujeme: 👇


👉 ✅ Konečně sebevědomě ovládněte svůj život a zažijte nejméně 5 úžasných měsíců na cestě Vládce Síly ✅


🥳 Udělejte první krok k úspěšnému astrálnímu cestování díky 11 měsíčnímu online kurzu 🥳 (nelze prozatím zakoupit) Spouštíme do Vánoc


👉 💛 Poznejte sámi sebe do niterné hloubky 🙏🏻 Nechte se vést hlubinnými audiomeditacemi 💆

👉 🍎 Vyrábíme AY!energy z tropických pralesů 🌿 Tohle musíte zažít, protože tohle neznáte ⚡️ Koncentruj se na své pravé já 🌱
👉 ⭐️ Naučte se astrálně cestovat na celodenním Workshopu Astrální cestování🙀


  •  
  •  
  •