Regresní terapie

"Bojím se regresní terapie"

Co nám vlastně přinese poznání minulých životů? "Já již budu vědět... již to nebudou domněnky... stane se to realitou... nic nebude jako dřív...."

Problémy v regresní terapii

Regresních terapií je několik druhů. Musím říct, že jsme náležitě hrdí na náš způsob, který je bezpečný a hlavně zcela příjemný. 

Láskyplný svět v rádiu Čas

Proč jste začal astrálně cestovat? Co vás k tomu vedlo? Základní lidská otázka. Jaký je smysl života a co bude po smrti fyzického těla? Chtěl jsem vědět, zda smrtí vše končí a díky astrálnímu cestování jsem si mohl ověřit, že život pokračuje dále. Překvapivě je to příjemná záležitost.

Antidepresiva a regresní terapie

Tak jako tak jsme si na 100% jisti, že ať setkání proběhne jakkoli, bude pro vás již reálně velmi nápomocné a odejdete po setkání jako znovuzrozená.

Kolega Komenského v minulých životech

Procházím dřevěným městečkem, mám na sobě divné věci, cesta je z kamenů. Vidím hrad. Lidi jdou kolem mě zahalení, nevidím obličeje. Cítím směs vzduchu a zvířat. Jdu víc do města a vidím dřevěné baráčky.