Vědomí hmoty (6)

Vydáváme již poslední díl úspěšné série článků o technologii Univerza. Dnes k původního článku  přibyla poslední otázka, která se týká článku jako celku a všeobecně naší práce.

Článek implikuje i další otázky, nicméně nejdůležitější (a nejzajímavější) je podle mého názoru tato: Odkud čerpáte tvrzení uvedená v článku? Odkud berete jistotu, že popisovaná skutečnost je pravdivá?

Vzpomeňme si na dobu, kdy jsme byli dětmi a dokázali jsme rozebrat nějaký stroj. Ze začátku jsme jej nedokázali znovu složit, ale postupem času jsme pochopili, jaká pravidla se dodržovala při tvorbě stroje, a tedy, jaká pravidla my rozkládáme. Při objevování vědomí je to stejné. Pouze místo stroje rozkládáme celý svět a pak dokážeme pochopit, jak jej znovu složit.

Narážíme však na otázku, zdali jej pak chceme vůbec rozkládat a skládat a pakliže ano, jakým nejvhodnějším a nejšetrnějším způsobem, abychom naopak stroj ještě lépe promazali. Takže veškeré toto poznání přichází, jakmile člověk vystoupí z onoho stroje, v tomto případě využije astrální cestování k tomu, že vystoupí ze svého hmotného těla a volně se pohybuje v Univerzu, tedy ve velkém stroji.

Avšak dokážeme jít mnohem dále a pomocí mentálního cestování se dostat nejen z hmotného a astrálního těla, ale také z celého Univerza a jít tak nad celý velký strojový kolos. Takto můžeme pozorovat, jak je vše stvořeno a naprosto dokonale to do sebe zapadá. V tu chvíli jej můžeme studovat a pomáhat k lepšímu chodu.

Předchozí články:

Satan, Lucifer, Svět
Vědomí hmoty - 1 -
Vědomí hmoty - 2 -
Vědomí hmoty - 3 -
Vědomí hmoty - 4 -
Vědomí hmoty - 5 -

Astrální očista domácnosti

Zjistit více

Nové a moderní audio meditace

Přejít na web

Tvá cesta k úspěšnému
- materiálnímu životu
- harmonickým vztahům
- hlubokým duchovním prožitkům

Vstup do Astrální akademie

První kroky k astrálnímu cestování

2,5 hodinové video, které ti umožní ještě dnes začít s astrálním cestováním.

ZDARMA

Audio meditace pro poznání

Realita je odrazem našich vlastních myšlenek…
Právě proto je v našem nejvyšším zájmu prožívat jen ty nejlepší myšlenky, ale to není vždy tak snadné.

Poslechnout si